Milloin saa virkavapaata

Virka- ja työvapaat | Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

23.7.2021 — Virkavapaa on palkatonta vapaata, josta työntekijä sopii yhdessä työnantajan kanssa. Lue, miten virkavapaa toimii käytännössä.

Virka- ja työvapaita koskevat määräykset löytyvät KVTES:n luvusta V. Myös lainsäädännöllä säädellään virka- ja työvapaita. Sairausloma Viranhaltijalla

Virkavapaa – lue miten palkallinen vapaa toimii – Duunitori

Työntekijöitä on kuitenkin kohdeltava tasapuolisesti. Jos jollekin myönnetään palkatonta vapaata, pitää vastaavassa tapauksessa toisellekin työntekijälle …

Virkavapaa on palkatonta vapaata, josta työntekijä sopii työnantajan kanssa. Lue, miten virkavapaa toimii käytännössä ja mistä kannattaa sopia erikseen.

Työ- tai virkavapaa (palkaton vapaa) | Tehy

19.10.2022 — Väärinkäsitysten välttämiseksi virkavapaasta on hyvä tehdä kirjallinen sopimus, jonka molemmat osapuolet allekirjoittavat. Kirjatkaa sopimukseen …

Jos työntekijä haluaa palkatonta vapaata muusta kuin laissa erikseen säädetystä syystä (esimerkiksi perhevapaat ja opintovapaa), vapaan saaminen edellyttää sopimista työnantajan kanssa.

Jotakin uutta vailla? Katso, voisiko virkavapaa olla sinun juttusi

Jotakin uutta vailla? Katso, voisiko virkavapaa olla sinun juttusi | Oikotie Työpaikat

Sapattivapaa, virkavapaa, palkaton vapaa, henkilökohtainen vapaa, työstä vapautus jne. Rakkaalla lapsella on monta nimeä, jotka kuitenkin tarkoittavat …

Mikä on virkavapaa? Entä millä perusteella virkavapaa myönnetään? Lue vinkit ja huomioi nämä seikat ennen kuin anot virkavapaata!

Sapattivapaa – Työsuhdeneuvonta Oy

Sapattivapaa | Työsuhdeneuvonta Oy

11.10.2019 — − Sopimusmääräyksellä pyritään turvaamaan sijaisen loma-ajan palkka. Sitä ei saa tulkita niin, että sekä viranhaltija että sijainen jäävät …

Muista nämä, kun anot palkatonta virkavapaata – Näin säilytät …

Muista nämä, kun anot palkatonta virkavapaata – Näin säilytät loma-ajan palkan • Opettaja.fi

6.7.2016 — ohjeet. Harkinnanvaraisista virkavapaista on työssäolon veroista aikaa 30 kalenteripäivää lomanmääräytymisvuodessa, ellei saa lomakorvausta …

virkavapaa – KVTES 2020-2021 – Kuntatyöntekijät

KVTES 2020-2021 – Kuntatyöntekijät – virkavapaa

Menee ilmeisesti niin, että työnantajan velvollisuus myöntää virkavapaata riippuu … 3-4 vuoden virkavapaus, niin sinullekin täytyy se myöntää, ei saa olla …

Hei! Pitääkö uudessa vakituisessa työpaikassa olla tietty aika, ennen kuin voi pyytää virkavapaata? Ja jos virkavapaata saa, niin kuinka monta päivää kuukaudess

Kuinka pitkäksi aikaa voi saada virkavapaata? – Vauva

Työpaikallani toinen sairaanhoitaja sai virkavapaata lähtiessään toiseen työyksikköön, kyseessä ei ole koeaika. Minulle virkavapaata ei myönnetty, vaan …

Tasapuolisuus virkavapaan myöntämisessä – Minilex

Virkavapaus voidaan myöntää hakemuksen lisäksi suoraan lain nojalla. Virkavapaata voidaan myöntää myös osittaisena. Virkavapaana oleva virkamies voidaan lisäksi …

Virkavapaus valtion virasta – Laki24

Virkavapaus valtion virasta voidaan myöntää hakemuksesta. Virkavapaalla oleva virkamies keskeyttää työnteon hakemuksessa määrätyksi ajaksi.

Keywords: milloin saa virkavapaata, millä perusteella saa virkavapaata