Kuinka kauan sairaslomalla saa palkkaa

Sairausajan palkan kesto – Tehy

Sairausajan palkan kesto | Tehy

Jos työntekijä sairastuu, on hän oikeutettu sairausajan palkkaan sairastumispäivältä ja sitä seuraavilta 9 arkipäivää. … Sairausajan palkka on sama kuin …

Useimpien työehtosopimusten mukaan uusilla työntekijöillä on oikeus saada työnantajaltaan sairausajan palkka korkeintaan kahdelta viikolta. Työsuhteen kestettyä pidempään palkallisen sairausloman enimmäiskesto pitenee huomattavasti.

Sairausajan palkka työntekijälle – Palkkaus.fi

Sairausajan palkka työntekijälle – Palkkaus.fi

15.12.2022 — Sairausajan palkka määräytyy vastaavalla tavalla myös silloin, kun on sovittu kiinteästä työajasta ja lisätyön määrä on sairausajan alkua …

Jos työntekijä sairastuu, on hän oikeutettu sairausajan palkkaan sairastumispäivältä ja sitä seuraavilta 9 arkipäivää.

Sairausaika – Tyosuojelu.fi – Työsuojeluhallinto

Palkkaperusteena pidetään työsopimuksessa sovittua palkkaa, jollei työntekijä kuulu jonkin työehtosopimuksen piiriin. Joissakin työehtosopimuksissa vaaditaan, …

Sairausajan palkan määrä – YTK-Yhdistys

Sairausajalta palkan maksun jatkuminen riippuu siitä, kuinka kauan työntekjä on ollut työnantajalla töissä.Katso tarkemmin!

Sairausajan palkka – JHL

Sairausloman ajalta ei makseta palkkaa sen jälkeen, kun sairauslomaa on myönnetty jatkuvana yhdessä tai useammassa erässä yli 12 kuukaudeksi. Sairausloma …

Sairausajalta palkan maksun jatkuminen riippuu siitä, kuinka kauan työntekjä on ollut työnantajalla töissä.Katso tarkemmin!

Sairauspoissaolon palkkaus ja lääkärikäynnit eri tehtävissä

Sairausloma-ajan palkkaus ja lääkärikäynnit opetusalan eri tehtävissä

Kela korvaa sairauden aiheuttamia kuluja ja ansionmenetystä. Tästä pikaoppaasta näet, mihin etuuksiin sinulla saattaa olla oikeus ja mitä voit saada …

Opettajan sairausloman palkkaus vaihtelee työehtosopimuksittain. Lääkärikäynnit tehdään pääsääntöisesti työajan ulkopuolella sopimuksesta riippumatta.

Pikaopas sairausajan etuuksiin – Kela

Pikaopas sairausajan etuuksiin

Edellytys sairausajan palkan saamiselle on, että palvelussuhde on kestänyt vähintään 60 kalenteripäivää ennen sairastumista. Varsinaista palkkaa maksetaan …

Kela korvaa sairauden aiheuttamia kuluja ja ansionmenetystä. Tästä pikaoppaasta näet, mihin etuuksiin sinulla saattaa olla oikeus ja mitä voit saada työkyvyn ylläpitämiseksi ja parantamiseksi.

Onko sairausloma palkallista? – SuPer

Työntekijällä on oikeus olla sairauslomalla sairauden tai tapaturman vuoksi. … Jos työnantaja on maksanut työntekijälle palkkaa ajalta, jolta tämä saa …

Sairausajan palkka > Palkka > Työsuhdeopas > ERTO

Työsopimuslaki velvoittaa työnantajaa maksamaan työntekijälle palkkaa … jossa työntekijä on sairauslomalla rakennusmiehen työstään ja työnantaja saa …

Työntekijällä on oikeus olla sairauslomalla sairauden tai tapaturman vuoksi. Sairaana ei koskaan tarvitse eikä pidä mennä työhön. Sairastumisesta aiheutuvasta poissaolosta on ilmoitettava viipymättä työnantajalle.

Sairauspoissaolo ja palkanmaksu – Yrittajat.fi

Työsopimuslaki velvoittaa työnantajaa maksamaan työntekijälle palkkaa sairauden tai tapaturman aiheuttaman poissaolon ajalta.

Keywords: kuinka kauan sairaslomalla saa palkkaa